Política de Qualitat i Medi Ambient

JOAN ROMEU, S.L. és una empresa de serveis instal·ladora d’electricitat, de climatització, d’aigua, de gas i de conducció de fluids e instal·lacions i manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Les activitats de l’empresa van des de la instal·lació de nous serveis, fins al manteniment i reparació d’instal·lacions.

Un dels objectius principals de l’empresa és millorar la seva posició competitiva en el seu àmbit, el que tan sols s’aconseguira mitjançant la satisfacció del client i el compliment de les seves obligacions, tant formals com etiques amb totes les parts interessades i mostrant el compromís de complir amb els requisits legals i altres requisits.

Per aconseguir la satisfacció del client, JOAN ROMEU, S.L, té tres valors fonamentals:

  • oferir als clients un servei excel·lent partint de la identificació dels seus requisits.
  • subministrar els productes i serveis d’acord amb les seves especificacions, les dels seus clients i les autoritats reguladores aplicables.
  • desenvolupar totes les seves activitats de forma que contribueixin a la protecció de l’entorn, mantenint un control permanent del compliment de la legislació ambiental i d’altres requisits als que es subscrigui voluntariament.

La política de l’empresa per aconseguir aquests objectius inclou com a eina basica el establir i mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient eficaç, plantejat i desenvolupat en conjunt amb tota l’activitat de la cadena de valors. Aquesta política proporciona el marc per a establir i revisar els objectius i fites anuals.

El Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de JOAN ROMEU, S.L esta basat en les Normes lnternacionals UNE EN-ISO 9001:2015 i UNE EN-ISO 14001:2015.

Per a que el Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient sigui eficaç, és necessari que la conformitat del treball respecte als seus requeriments, estigui basat en un anàlisis de riscos i que aquests s’utilitzin com a mitja pera una millora continua, també cal una gestió basada més en la prevenció que en la correcció. La premissa principal de JOAN ROMEU, en respecte al medi ambient, es el seu compromís de prevenció de la contaminació i d’un ús sostenible dels recursos.

La formació de tots els treballadors de l’empresa i el seu convenciment dels objectius són condicions imprescindibles per aconseguir-los. També té una importància rellevant la comunicació amb les parts interessades.

La direcció de l’empresa revisa periódicament el Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient (inclosa la present Política), per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficacia contínues, avaluant oportunitats de millora en el sistema i en els processos.

La Política s’ha comunicat a tots els nivells de l’empresa i es manté a disposició de les parts interessades a la pagina web.
Sant Pere de Riudebitlles, a 11 de febrer de 2019.

Descarregar la Política de Qualitat i Medi Ambient en PDF