Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, JOAN ROMEU SL informa de que és titular de los websites WWW.JOANROMEU.COM, WWW.JOANROMEU.ES. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, JOAN ROMEU SL informa de les següents dades: JOAN ROMEU SL, con CIF B58070343, i domicili social a JOAN ROMEU SL; LA CARRETERA No 31, 08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES inscrita en el Registre Mercantil en el tom 25368, foli 127, fulla 88228, inscripció 3a. La dirección de correu electrònic de contacte amb l’empresa és de contacto con la empresa es info@joanromeu.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites las websites de JOAN ROMEU SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines JOAN ROMEU SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
Les pàgines web JOAN ROMEU SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de las websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per JOAN ROMEU SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs.
També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per JOAN ROMEU SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites las websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

JOAN ROMEU SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en seves websitesi declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
JOAN ROMEU SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, JOAN ROMEU SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

JOAN ROMEU SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de sus websites. Tant en el que fa referència als continguts les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

JOAN ROMEU SLes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, JOAN ROMEU SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites JOAN ROMEU SL no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JOAN ROMEU SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat JOAN ROMEU SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, JOAN ROMEU SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: JOAN ROMEU SL; LA CARRETERA No 31, 08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a JOAN ROMEU SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés JOAN ROMEU SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

JOAN ROMEU SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i JOAN ROMEU SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i JOAN ROMEU SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT PERE DE RIUDEBITLLES.