Serveis

Instal·lacions

Ens encarreguem de principi a fi de tot tipus d’instal·lació elèctrica, d’aigua, de climatització i d’altres formes de generar energia.


Tipus d’instal·lacions elèctriques

 • Instal·lacions elèctriques en vivendes.
 • Instal·lacions elèctriques en vivendes (domòtica).
 • Instal·lacions elèctriques industrials.
 • Instal·lacions d’enllumenat públic.
 • Instal·lacions de xarxes de baixa tensió per clients.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Manteniment industrial i particular.

Veure feines relacionades

Tipus d’instal·lacions d’aigua

 • Instal·lacions solars tèrmiques.
 • Instal·lacions d’aigua sanitària.
 • Instal·lacions de xarxes contra incendis.
 • Instal·lacions d’aigua industrial.
 • Instal·lacions de xarxes d’aigua municipals.
 • Instal·lacions d’equips de pressió.
 • Instal·lacions d’equips de pressió contra incendis.
 • Instal·lacions de tractament d’aigües: potable, descalcificada, desionitzada i osmotitzada.
 • Manteniment i conservació de xarxes municipals d’aigua.

Veure feines relacionadesTipus d’instal·lacions de climatització

 • Instal·lacions de calefacció:
 • Radiadors elèctrics.
 • Radiadors amb caldera de gasoil.
 • Radiadors amb caldera de gas.
 • Instal·lacions d’aire condicionat.
 • Instal·lacions de bomba de calor (split).
 • Instal·lacions de bomba de calor (conductes).
 • Instal·lacions de bomba de calor (cassette).
 • Instal·lacions de plantes d’aigua freda i calenta domestica i industrial.
 • Terra radiant.

Veure feines relacionades

Altres tipus d’instal·lacions

 • Instal·lacions de gas domèstic i industrial.
 • Instal·lacions de bodegues.
 • Instal·lacions petrolíferes de tot tipus.
 • Instal·lacions d’aire comprimit.
 • Instal·lacions de fluids tèrmics.
 • Instal·lacions de instrumentació i control.
 • Instal·lacions de fibra òptica.

Veure feines relacionades


Energies de futur

Davant l’actual problemàtica de la crisi energètica existeixen noves opcions de generació elèctrica diferents que no perjudiquen el medi ambient i que generen a la llarga molts menys costos.


Energia solar fotovoltaica


Transformació directa de l’energia solar en energia elèctrica mitjançant l’efecte fotovoltaic.

 • Electrificació de vivendes rurals.
 • Suministre d’aigua a poblacions.
 • Bombeig d’aigua / reg.
 • Plaques solars.
 • Señalitzacions i enllumenat públic.Energia solar tèrmica


L’escalfament d’aigua mitjançant energia solar, més enllà de ser una alternativa ecològica, és una tecnologia econòmicament atractiva i competitiva.

 • Escalfament d’acs (aigua calenta sanitària).
 • Escalfament d’aigua per piscines.
 • Calefacció.
 • Escalfament en aplicacions industrials.
 • Sistemes de refrigeració.
 • Empresa instal·ladora col·laboradora.

Veure feines relacionades


Altres alternatives

 • Projectes d’instal·lacions amb energia eòlica.
 • Projectes d’instal·lacions amb energia geotèrmica.

Manteniment

El servei de manteniment de Joan Romeu S.L., li garanteix un Outsourcing integral de Manteniment industrial, perquè la seva empresa no s’aturi davant qualsevol incidència.

Tipus de manteniments

 • Manteniment de instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Manteniment de tot tipus d’instal·lacions d’aigua.
 • Manteniment de instal·lacions de climatització.
 • Manteniment de instal·lacions de gas.

Enginyeria

Projectes integrals en tots els sectors industrials:

Tipus de projectes

 • Projectes d’electricitat.
 • Serveis d’atenció al client

  Disposem d’una bona xarxa de distribuïdors amb l’objectiu d’oferir el millor servei als nostres clients.

  Distribuïdors

  • Distribució i servei tècnic ESPA (bombes i sistemes d’aigua per usos domèstics, agrícoles i industrials).